Kind en jeugd

Voor jeugd (van 12 – 18 jaar)

Gevoelens van somberheid, angst en geïrriteerdheid kennen we allemaal. Daar is niets mis mee. Je emoties hebben een signaalfunctie en geven aan dat je bijvoorbeeld voor jezelf op moet komen of juist eens een stapje terug moet doen. Als je geëmotioneerd raakt in situaties waar het eigenlijk niet passend is of wanneer de (negatieve) gevoelens te lang aanhouden of te intens zijn gezien de omstandigheden en je belemmeren in je dagelijkse doen en laten, dan heb je last van emotionele problemen.

Wat kun je doen als je emotionele problemen hebt? Een goed gesprek met vrienden, familie of een mentor op school kan dikwijls helpen om emotionele problemen op te lossen. Soms durf je dat niet of heb je dat al geprobeerd en heeft het niet geholpen. Dan kun je professionele hulp zoeken.

Je behandelaar (GZ-psycholoog)gaat samen met je uitzoeken hoe die problemen zijn ontstaan en hoe deze te verhelpen. Wij zijn gespecialiseerd in bepaalde vormen van psychotherapie, genaamd gedragstherapie, cognitieve therapie en EMDR. Het aanbod kan worden aangevuld met dramatherapie.

Voor kinderen (van 0-12 jaar)

Als je kind gedragsproblemen of emotionele problemen heeft en/of een traumatische ervaring heeft meegemaakt, kun je je wenden tot onze praktijk.

We onderzoeken samen de vastgelopen gedachten, gevoelens en (gezins)dynamieken. We bekijken welke patronen er zich binnen en buiten het gezin afspelen. Aangezien kinderen nog niet over dezelfde capaciteiten beschikken als volwassenen om zich uit te drukken, gaan we op zoek naar manieren waarop kinderen toch kunnen vertellen wat hen bezig houdt. Deze zoektocht is een verkenning van zowel het intrapsychisch element (binnen het kind zelf) als het interpersoonlijk aspect (tussen de verschillende relaties). Hierbij staat een zo goed mogelijk emotioneel begrijpen van wat er aan de hand is voorop. Immers, een beter begrip van de eigen situatie is vaak een opstap naar een blijvende oplossing.

Aard van de klachten:

 • angsten
 • posttraumatische klachten
 • hechtingsproblemen
 • eetproblemen
 • gedragsproblemen
 • psychosomatische klachten (zoals buikpijn)
 • beperkte sociale vaardigheden
 • school- en studiekeuze
 • moeilijke thuissituatie
 • gezins- en relationele problemen

In de veilige ruimte van de therapiekamer kan het kind/de jongere zijn moeilijkheden ten gronde bespreken met de therapeut of via een steunende, ontwikkelingsgerichte aanpak verder geholpen worden in zijn emotionele ontwikkeling en zo een stevigere basis van zijn persoonlijkheid uitbouwen.

EMDR is naast de gedragstherapie een belangrijke therapievorm die we al vanaf de babytijd kunnen toepassen. De ouders zijn altijd aanwezig bij de therapie en worden intensief bij de therapie betrokken. Verder kunnen spel en beeldend werk (dramatherapie) worden ingezet als meest belangrijk communicatiemiddel. Het verhaal van het kind ontvouwt zich al spelend, en in interactie met de therapeut als medespeler in de spelkamer. Bij jongeren neemt het gesprek meer en meer de plaats in van het spel.

Samenwerking met de ouders

Bij therapie met kinderen en jongeren werken we nauw samen met de ouders (of opvoeders). De kindertherapeut zal vanaf de intake een werkrelatie aangaan met zowel het kind/de jongere als met de ouder(s). In de parallelle ouderbegeleiding worden de ouders hetzij door de kindertherapeut, hetzij door een collega-therapeut begeleid om speelruimte voor de psychische groei en ontwikkeling van hun kind te bevorderen.

Dit gebeurt tijdens gezinsgesprekken en/of oudergesprekken. Dit proces kan ouders handvaten geven om hun kind beter te begrijpen of kan helpen bij het terug in beweging brengen van vastgelopen processen.

Het kan ook nodig zijn om samen te werken met andere hulpverleners of diensten die betrokken zijn bij het kind/jongere en het gezin

Kind en jeugd

 • Verzekerd: Verzekerde zorg
 • Wachttijd: 
 • Aanmelden