Ellen Arink

Ik ben Ellen Arink, 47 jaar en sinds 2012 werkzaam bij Psychotherapiepraktijk Malden. Mijn opleiding tot klinisch psycholoog heb ik bij de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Binnen deze opleiding heb ik mij het cognitief gedragstherapeutisch kader en het cliëntgerichte kader eigen gemaakt. De laatste jaren heb ik me vooral verdiept in de EFT; emotion focused therapy. Deze therapie komt vanuit het cliëntgerichte gedachtegoed en stelt emoties centraal in de therapie. Naast deze vorm van therapie werk ik met schematherapie, EMDR en focussen. Deze laatste werkvorm betrekt ook uitdrukkelijk het lichamelijke voelen in de therapie overigens zonder aanraking door de therapeut. In elke therapie is de samenwerking van groot belang en niet altijd vanzelfsprekend. Vertrouwen en durven openstellen gaan de een makkelijker af dan de ander. Dit aspect van therapie verdiend zorgvuldig aandachten ik probeer goed te luisteren wat u als cliënt hierin nodig heeft.

Ik werk sinds 1995 in de GGZ. Mijn opleidingsplaats tot klinisch psycholoog was bij het Riagg IJsselland te Deventer. Daarna werkte ik bij de GGZ Midden Brabant te Waalwijk zowel ambulant als deeltijd en met uiteenlopende problematiek. Vanaf 2005 tot 2012 werkte ik bij Propersona, psychotherapiekliniek Overwaal, centrum voor dwang –en angststoornissen. Deze verschillende werkplekken zijn heel waardevol voor me geweest in mijn vorming tot klinisch psycholoog.

Tel:  06 – 34 11 03 05
Werktijden: Maandag, dinsdagavond, donderdagochtend en vrijdag