Algemene informatie

Wij bieden:

  • Individuele psychotherapie voor volwassenen en adolescenten;
  • Psychologische hulpverlening aan volwassenen, zowel kort- als langdurend;
  • Partnerrelatietherapie;
  • Groepspsychotherapie voor adolescenten en volwassenen;
  • Andere therapieën in samenwerking met de psychotherapeut of psycholoog.

Onze praktijk heeft vooral
expertise in specialistische zorg, daar waar het gaat om complexe vroege
problematiek in de zin van (vroege) traumatische ervaringen en (vroeg ontstane)
automatische patronen, die hebben geleid tot uiteenlopende klachten en
symptomen.

Psychotherapie is een behandelmethode, waarin samen met jou, de cliënt, wordt onderzocht wat de aard en de oorzaak van de psychische klachten is, om vervolgens in een behandelplan samen vast te stellen welke concrete en haalbare doelen kunnen worden opgesteld, zodat de behandeling volgens de GZ-richtlijnen kunnen worden ingezet.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door of vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerd psychotherapeut / klinisch psycholoog en kan zowel individueel als in breder verband (groep, gezin, relatie, ouders) plaatsvinden.

Naast specialistische zorg, bieden we ook behandelingen
in de basis GGZ. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet complexe
psychische problemen of stabiele chronische problematiek.

Aard van de klachten:

Naar gelang de aard van de klachten, kan een behandeling kortdurend (bijvoorbeeld als er sprake is van het verwerken van een (1) heftige gebeurtenis) of langdurend zijn. Indien de psychische en/of psychiatrische problemen/stoornissen langere tijd bestaan en/of complex van aard zijn, is er meestal de indicatie psychotherapie en kan het therapieaanbod worden uitgebreid met andere therapieën.

De methoden

De methoden die worden toegepast zijn gebaseerd op theorieën die wetenschappelijk zijn getoetst op criteria van efficiëntie, doelmatigheid en effectiviteit: de methoden zijn evidence based.