Basis GGZ

Naast specialistische zorg bieden we ook behandelingen in de basis GGZ. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek.

De psychische problemen ontregelen het leven van de cliënt maar zijn niet al te complex, acuut of levensbedreigend.
Basis GGZ problematiek heeft een behandeltraject van maximaal twaalf gesprekken.

Hoe ziet een basis behandeltraject eruit:

Intake:
Een intake start met het formuleren van de hulpvraag en samen worden concrete doelen opgesteld. Een diagnose wordt vastgesteld en vastgelegd volgens de DSM -5 classificatiecriteria.

In de behandeling is uw eigen kracht en zijn uw familie en naasten van belang. Uw eigen kracht wordt aangesproken en door de therapie versterkt. Uw familie en naasten kunnen u hierbij ondersteunen.

Behandelplan en behandeling:
Na de intake en zodra uw hulpvraag en doelen helder zijn zal er een behandelplan opgesteld worden. Gezamenlijk met u zullen we dit nogmaals doornemen en indien akkoord accorderen.
Tijdens de behandeling bieden wij u handvatten aan om spoedig weer zelfstandig verder te kunnen. Dit doen we stapsgewijs tijdens de behandelgesprekken. Samen kijken we wat uw betrokken omgeving voor u kan betekenen.
De behandeling bestaat uit face to face of Zoom gesprekken, er zal gebruik worden gemaakt van ROM vragenlijsten en worden E-Health modules aangeboden. Zijn E-health modules geen optie, dan krijgt u vervangende huiswerkopdrachten.

Evaluatie momenten:
Regelmatig zullen we stilstaan bij de voorgang van de behandeling, we bespreken de te behalen afgesproken doelen, vindt u de behandeling zinvol en bent u tevreden over uw behandelaar.
We maken gebruik van vragenlijsten, deze gaan over uw klachten en ervaringen. Middels deze vragenlijsten hebben we zicht op het verloop van de behandeling.

Afronding en evaluatie:
Uw behandeling duurt maximaal 12 sessies, indien tijdens de lopende behandeling blijkt dat 12 sessies onvoldoende is wordt besproken of een verwijzing naar de Langdurige GGZ nodig is.

Zijn de doelen behaald dan zullen we het behandeltraject afsluiten waarbij de mogelijkheid bestaat dat u toegang tot uw E-Health modules blijft bestaan. U kunt deze ten alle tijden inzien.
Gezamenlijk met u zal een afsluitende huisartsbrief worden opgesteld.
Indien u binnen 3 maanden na afsluiting graag nog een advies gesprek wilt dan is dit mogelijk. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

In het document inclusie/exclusie kunt u terug vinden of u voor een behandeling in aanmerking kan komen.