Behandeling

Intake en indicatiestelling

De cliënt wordt telefonisch uitgenodigd voor een intake gesprek. In de intakefase (één of meerdere gesprekken) worden door de psychotherapeut of psycholoog gegevens verzameld over de zorgvraag en de wensen en verwachtingen van de cliënt en voorafgaande zorg. De problematiek wordt in kaart gebracht door middel van weergave van de klachten, symptomen, oorsprong van de klachten, relevante persoonlijke en ontwikkelingsgegevens en maatschappelijk functioneren en indien van toepassing medicijngebruik en psychodiagnostisch onderzoek. Een diagnose wordt vastgesteld en vastgelegd volgens de DSM-5 classificatiecriteria. Deze diagnose wordt met de cliënt doorgesproken. Er wordt tenslotte op basis van deze intakegegevens een indicatie gesteld voor psychotherapie en/of andere aanvullende behandelvormen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de diagnose worden de behandeldoelen zo duidelijk, concreet en haalbaar mogelijk opgesteld in een behandelplan dat samen met de cliënt wordt doorgesproken. De indicatiestelling wordt schriftelijk vastgelegd in dit individuele behandelplan, dat ondertekend wordt door therapeut en cliënt. Het behandelplan kan te allen tijde (bij evaluatie) worden aangevuld of gewijzigd. Na de intakefase start gelijk de behandeling.