Zorgvisie

Expertise en de menselijke factor

Onze behandelaars hebben expertise opgedaan in verschillende stromingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness en EFT), waarmee tal van klachten te behandelen zijn..

Kennis is niet allesbepalend. De menselijke factor is van het grootste belang. Ieder mens heeft zijn/haar eigen verhaal en onze uitdaging ligt erin om samen met u als cliënt op zoek te gaan naar het juiste antwoord op uw klacht.

Optimale zorg op maat

Terwijl psychotherapie en/of psychologische begeleiding de kern van de behandeling vormt bij veel van de psychische klachten waarvoor u zich wendt tot deze praktijk, zal ook andere zorg worden aangeboden wanneer dit nodig is, zoals bijvoorbeeld dramatherapie, mindfulness, lichaamsgerichte meditatie.
Zorg op maat met een multidisciplinaire aanbod, waarbij optimale coördinatie van zorg, is het streven! Hierbij werken we ook graag samen met andere hulpverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner (POH), psychiater, haptonoom en maatschappelijk werkers.

Evidence based

Wij zijn geschoold in de cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm wordt ook in de Multidiscipinaire Richtlijnen genoemd als de gewenste therapievorm voor de meeste klachten. De technieken en methodes waarmee wordt gewerkt zijn ‘evidence based’, dat wil zeggen: ze zijn wetenschappelijk onderbouwd. De werkzaamheid hiervan is significant aangetoond voor uw klachtenpatroon.

Onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR de meest geschikte methode is om post traumatische stress stoornissen te behandelen. Dit staat nu ook vermeld in de Richtlijnen voor Angststoornissen.

Een persoonlijkheid is veranderbaar en ook persoonlijkheidsstoornissen, waarvan de oorzaak van de klachten vaak in de vroege kindertijd ligt, zijn te veranderen. Dit standpunt wordt inmiddels ook door de wetenschap gestaafd!

Transparantie

We streven naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een heldere verslaglegging (intakeverslag, tussenevaluaties en eindverslag) en duidelijk geformuleerde behandeldoelen en een goede bereikbaarheid. Om goede zorg te verlenen is overleg met andere betrokkenen (praktijkondersteuner, huisarts, bedrijfsarts, andere hulpverleners) nodig. Wat er inhoudelijk overlegd zal worden, wordt met u doorgesproken en zal uiteraard pas plaats vinden na uw toestemming daarvoor.