Wachttijd informatie

Na een aanmelding zal een medewerker van psychotherapie Praktijk Malden contact met de cliënt opnemen. Aan de voordeur vind er een screening plaats en wordt bekeken of er een juiste verwijzing is. Op deze manier staan cliënten niet onnodig ( lang) op de wachtlijst.

Indien de wachttijd de treeknormen dreigen te overstijgen geven wij via de website aan dat er een wachtlijst stop is.

Heeft de cliënt een BGGZ verwijzing dan is het mogelijk dat er gevraagd wordt om ter voorbereiding op de behandeling vragenlijsten in te vullen en / of deel te nemen aan een E-health module.
Wensen ten aanzien van welke regiebehandelaar kan men aangeven tijdens de aanmelding. Hiermee zal altijd rekening gehouden worden. De mogelijkheid bestaat wel dat de wachttijd hierbij langer zal zijn.

Aanmeldwachttijd:

Het aantal weken vanaf de datum van aanmelding en het moment van uw intake gesprek.

Behandelwachttijd:

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling

Wachtlijst bemiddeling:

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekering of zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, en samen met u bekijken of er een aanbieder is met een kortere of geen wachtlijst.

Wachtlijst stop:

Update op: 01-07-2020

Wegens de vele aanmelding van de afgelopen periode hebben wij als praktijk helaas moeten besluiten om een tijdelijke aanmeldstop in te stellen.
Plaatsing op de wachtlijst is vanaf 1 juli 2020 niet meer mogelijk.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, afdeling zorgbemiddeling, en met hen te overleggen welke mogelijkheden er voor u zijn.