Wachttijd informatie

Na een aanmelding zal een medewerker van psychotherapie Praktijk Malden contact met je opnemen. Aan de voordeur vindt er een screening plaats en wordt bekeken of er een juiste verwijzing is. Op deze manier staan cliënten niet onnodig (lang) op de wachtlijst.

Indien de wachttijd de treeknormen dreigen te overstijgen geven wij via de website aan dat er een wachtlijst stop is.

Heb je een BGGZ verwijzing, dan is het mogelijk dat er gevraagd wordt om ter voorbereiding op de behandeling vragenlijsten in te vullen en/of deel te nemen aan een E-health module.
Wensen ten aanzien van welke regiebehandelaar kan men aangeven tijdens de aanmelding. Hiermee zal altijd rekening worden gehouden. De mogelijkheid bestaat wel dat de wachttijd hierbij langer zal zijn

Aanmeldwachttijd:

Het aantal weken vanaf de datum van aanmelding en het moment van het intakegesprek.

Behandelwachttijd:

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Wachtlijst bemiddeling:

De wachttijden zijn niet afhankelijk van de zorgverzekering of zorgverzekeraar. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, is het altijd mogelijk contact op te nemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar te vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan jou ondersteunen, en samen met jou bekijken of er een aanbieder is met een kortere of geen wachtlijst.

Wachttijden:

d.d. : 1 januari 2024

Wegens de velen aanmeldingen van afgelopen periode zijn wij helaas genoodzaakt om een wachtlijststop in te voeren.

Aanmelden voor psychotherapie of voor plaatsing op de wachtlijst is niet meer mogelijk.