Cliëntenraad

Sinds 01-01-2014 is Psychotherapie Praktijk Malden een instelling. Zorgverzekeraars in Nederland verplichten alle zorginstellingen in Nederland tot de invoer van een cliëntenraad. Daarom heeft ook Psychotherapie Praktijk Malden vanaf 01-03-2014 een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit drie (ex)cliënten en heeft als doel het behartigen van de belangen van cliënten binnen de praktijk. Op deze manier kan de raad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de praktijk. Psychotherapie Praktijk Malden streeft ernaar om een cliëntgerichte organisatie te zijn en stelt daarom de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs.

De raad komt 4 x per jaar samen en bespreekt tijdens die vergaderingen lopende zaken en mogelijke verbeterpunten aangaande dienstverlening, huisvesting en communicatie. De cliëntenraad werkt als onafhankelijk orgaan en zal alle bijdragen van cliënten in vertrouwen behandelen. Mocht u een onderwerp hebben wat u niet met uw therapeut wilt bespreken maar wel bij een onafhankelijke cliëntenraad neer wilt leggen, stuur dan een e-mail naar clientenraad@psychotherapiemalden.nl. Uw bijdrage wordt in vertrouwen behandeld.

Download hier het klachtenformulier.