Cliëntenraad

Als cliënt van een zorginstelling heeft ieder het recht zijn stem te laten horen en zijn mening te geven door bij de Cliëntenraad te gaan. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten en heeft als doel het behartigen van de belangen van cliënten binnen de praktijk. Op deze manier kan de raad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de praktijk.

Hoe kun je contact opnemen met de Cliëntenraad?
Als je informatie, ideeën, wensen, klachten of vragen hebt voor de Cliëntenraad, dan kun je een brief schrijven, een e-mail sturen of bellen.

Psychotherapie Praktijk Malden
t.a.v. Cliëntenraad
Broeksingel 1, 6581HA Malden

M: clientenraad@psychotherapiemalden.nl
Tel: 024-3580790

Meer informatie over de clientenraad 2023