Klachtenregeling

Als u ergens ontevreden over bent of klachten heeft over de behandeling, bespreek dit dan met uw regiebehandelaar.
Mocht dit niet lukken dan is het mogelijk om een klachtenformulier in te vullen.

Wilt u de klacht direct bespreken/melden bij een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris dan kunt u dit doen via de site van het klachtenportaal zorg,

Hier vindt u het klachtenformulier.