Welkom in Psychotherapie Praktijk Malden!

Psychotherapie is een behandelmethode waarin samen met jou, de cliënt, wordt onderzocht wat de aard en de oorzaak van de psychische klachten is. Vervolgens stellen we samen in een behandelplan vast welke concrete en haalbare doelen kunnen worden opgesteld, zodat de behandeling volgens de GZ-richtlijnen kunnen worden ingezet. Deze behandeling wordt uitgevoerd door of vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerd psychotherapeut / klinisch psycholoog en kan zowel individueel als in breder verband (groep, gezin, relatie, ouders) plaatsvinden.

Aard van de klachten:

Naar gelang de aard van de klachten, kan een behandeling kortdurend (bijvoorbeeld als er sprake is van het verwerken van een (1) heftige gebeurtenis) of langer durend zijn. Wanneer de psychische en/of psychiatrische problemen/stoornissen langere tijd bestaan, en/of complex van aard zijn, is meestal de indicatie psychotherapie cq specialistische zorg.

Doelgroep:

Cliënten (volwassenen en adolescenten) met klachten op gebied van  depressie, angst, trauma, persoonlijkheid, rouw, levensfase, partnerrelatie of gezinsklachten.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie vormt de basis van waaruit wij werken en wordt ingezet bij een breed scala van klachten.

EMDR

Heb je last van paniekgevoelens, stress, herbelevingen, vermijdingsreacties ? of schuldgevoelens, schaamte? Slaapproblemen, nachtmerries? Een negatief zelfbeeld?

Schematherapie

Als je emotionele reactie niet in verhouding staat tot de ernst van de gebeurtenis, houdt dit vaak verband met gevoeligheden uit je jeugd.

COVID-19

Oftewel het coronavirus, wat doet dit met ons allemaal en hoe gaan wij als praktijk hiermee om.

 

Over Team

Wij hebben een voor elk probleem een eigen specialist. Daarom stellen wij onze werknemers graag aan u voor.