Samenwerking

Psychotherapie Praktijk Malden werkt samen met huisartsen en praktijkondersteuners met multidisciplinaire zorgplannen.

Externe netwerken zijn er o.a. met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum, St Radboud te Nijmegen, GGZ Boxmeer en Pro Persona.

We hebben een samenwerkingsverband met Psychologen Praktijk Vissers te Ravenstein omwille van psychodiagnostiek en psych educatie betreffende ontwikkelingsstoornissen en autisme. Wij werken samen met Haptotherapie Praktijk Malden.

Na een verwijzing meldt de cliënt zichzelf aan middels het aanmeldformulier op onze website. Met hem/haar wordt dan binnen 1-3 dagen telefonisch contact gezocht om te screenen of de cliënt in deze praktijk op de goede plek zit en de cliënt te informeren over de wachttijd.

Zodra de intake heeft plaatsgevonden en er samen met de cliënt een behandelplan is opgesteld, wordt de verwijzer hiervan – met toestemming van de cliënt – op de hoogte gebracht. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen hulpverlener en verwijzer.

De verwijzer verneemt op deze wijze diagnostische gegevens, welke DSM-IV stoornis primair wordt behandeld, welke behandeldoelen worden gesteld
en welke behandelmethode wordt geboden.

Na afronding van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling en wordt overlegd over een eventuele nazorg bij de POH-er.