Procedures

De huisarts van de cliënt (al of niet in samenwerking met de praktijkondersteuner (POH)), signaleert psychische problemen en verwijst de cliënt middels een verwijsformulier waarop gespecificeerd staat om welke klachten/vermoedelijke diagnose het gaat. Een indicatie wordt gemaakt voor basis GGZ of specialistische GGZ. Deze verwijsbrief neem je mee op jouw eerste afspraak.

Ook wanneer een medische specialist of andere hulpverlener je naar onze praktijk verwijst, is er een verwijsformulier nodig.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding krijg je een automatische bevestiging. Er wordt binnen een paar dagen telefonisch contact met je opgenomen om jouw hulpvraag samen af te stemmen.

Aanmelding vindt meestal plaats op verwijzing van een huisarts, een medisch specialist of andere hulpverlener. Je krijgt van jouw verwijzer een verwijsformulier. Dit neem je mee bij de eerste afspraak en dit formulier wordt in het cliëntdossier opgenomen (WGBO).

Bij aanmelding wordt nagegaan of zorg geïndiceerd is cq of de praktijk de zorg aanbiedt die aansluit op jouw zorgvraag. Als dit niet het geval is wordt passende hulp gezocht of word je terugverwezen naar jouw verwijzer.

Voor verdere informatie over het aanbod van psychotherapie of andere therapieën cq. trainingen, bel 024-3580790

Indien er sprake is van een wachtlijst word je hierover vooraf geïnformeerd.

Basis GGZ

Ben je door jouw huisarts verwezen voor generalistische basis GGZ, dan is de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt. Hierbij zal ook worden bekeken of er al eerder behandeling heeft plaats gevonden en hoe je functioneert op de diverse levensgebieden (werk, school, sociale contacten).

Specialistische GGZ

Zijn de problemen na behandeling in de basis GGZ niet opgelost? Of kunnen de psychische problemen niet worden behandeld in de basis GGZ, dan kan jouw huisarts je doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Er is dan doorgaans sprake van complexe psychische problemen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren. Onze doelstelling is deze complexe problematiek naar de laatste wetenschappelijke maatstaven en bevindingen te behandelen vanuit onze praktijk en we beschikken over een uitgebreid aanbod. Daar waar wij ons ambulante aanbod toch ontoereikend inschatten, zullen we met jou in gesprek gaan over een verwijzing naar een (dag)klinische setting.