Verzekerde zorg

Al onze psychotherapie behandelingen zitten in de basisverzekering en worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Ons behandelaanbod binnen de psychotherapie voldoet aan het criterium ‘evidence based’, dat wil zeggen dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn. Uw verzekeraar vergoedt alle therapieën vanuit de basisverzekering die voldoen aan dit criterium. Voor de tarieven verwijzen wij u door naar uw eigen zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg:

Het aanbod dat niet onder verzekerde zorg vanuit de basisverzekering valt:

  • Voedingsadviezen van de diëtiste: ze vallen niet onder ‘psychisch zorgaanbod’. U kunt consulten met een apart verwijsformulier van uw arts bij uw zorgverzekeraar declareren.
  • Partner relatie therapie: dit aanbod wordt sinds 2013 niet meer als verzekerde zorg vergoed, tenzij er primair sprake is van een psychische stoornis bij een van beiden die de oorzaak is van de relatieproblematiek. U ontvangt van ons een nota van de consulten. Deze kunnen echter niet gedeclareerd worden bij uw verzekeraar.
  • Chi Neng Qi Gong (groepstraining)
  • Supervisie/coaching

De diagnoses aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen en werk-en relatieproblemen komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

In de bezuinigingsrondes van het huidige kabinet is besloten dat partner-relatietherapie vanaf 1 januari 2013 louter op basis van de diagnose partner-relatieproblemen niet meer wordt vergoed. Dit geldt voor alle verzekeringsvormen. Dit betekent dat relatietherapie nog wèl kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek, etcetera. Het is dus niet zondermeer een uitgemaakte zaak dat in uw geval er geen vergoeding kan plaatsvinden. Overleg hierover met uw verwijzer, of neem in geval van twijfel contact op met de zorgverlener. Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van de therapie kunt u bij twijfel contact opnemen met uw verzekeraar.