Zorgpaden

Een zorgpad beschrijft de (inhoudelijke) behandeling van de cliënt, van aanmelding tot nazorg. Hierdoor weet de cliënt wat hij/zij kan en mag verwachten en de behandelaar / behandelaren weten hoe en wanneer zij een cliënt behandelen. Het zorgpad geeft ook de logistiek administratieve route aan, zodat de (GGZ)instelling en de zorgverzekeraar weten waar zij aan toe zijn. Bij het ontwikkelen van zorgpaden staat de behandelvraag van de cliënt centraal en wordt geput uit de best mogelijke behandeling.

In elk(e) zorgpad / behandeling maken we gebruik van E-health en worden ROM vragenlijsten afgenomen.

Zelfredzaamheid, levensloop

Naast dagelijks leven zijn zelfredzaamheid, levensloop en veerkracht belangrijke items voor de cliënt. Deze willen wij graag in kaart hebben zodat een behandeling hierop kan aansluiten. Voorafgaand aan de intake/behandeling wordt de cliënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen om er een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie.

Familieleden/naasten

Indien het wenselijk en mogelijk is kan de cliënt familieleden/naasten betrekken bij de behandeling. Samen kunnen we afspraken maken wat familieleden/nasten voor de cliënt kunnen betekenen tijdens het zorgtraject. Het E-health programma Therapieland biedt verschillende modules aan om gezamenlijk aan het werk te gaan. Deze kunnen we inzetten daar waar nodig is.

E-health

Tijdens een behandeling kunnen wij jou vragen om gebruik te maken van een E-health module. Deze modules zijn bedoeld ter aanvulling van een behandeling zodat we gezamenlijk meer en sneller inzicht krijgen op uw behandelproces. Als praktijk hebben wij een overeenkomst met E-health aanbieder Therapieland.

ROM vragenlijsten

Voor een juiste indicatie, ter registratie van de vorderingen in de behandeling en ten behoeve van een eindmeting, maken we gebruik van vragenlijsten. Aan het einde van een behandeling, of na het sluiten van een dbc, vragen wij jou om een evaluatie vragenlijst in te vullen ter beoordeling van de behandeling en praktijk. Het gebruik van de vragenlijsten gaat in afspraak met de zorgverzekeraars. Heb je in verband met de privacy bezwaren om vragenlijsten in te vullen, dan willen wij hier rekening mee houden.

Downloads:
Zorgpaden SGGZ 2024
uitgeschreven zorgpad ZPM 2024