Affect fobie therapie groep

 

Voel je je vaak geremd in het uiten van je gevoel of behoeften bij anderen? Of sterker nog, vermijdt je steeds bepaalde gevoelens? Reageer je dan juist anders dan je je voelt (afweer)? En staat deze afweer je vaak in de weg in relaties met andere mensen die belangrijk voor je zijn? Of weet je soms misschien zelf niet goed meer wat je wel en niet wil?

Een affectfobie is een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens. Deze gezonde en eigenlijk juist heel normale gevoelens worden daardoor vermeden of afgeweerd. Door deze vermijding ontstaan er op den duur allemaal psychische klachten. Ook wordt je daardoor geremd in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een positief beeld van de reactie van de ander op jouw echte gevoelens.

In de affectfobie therapie leer je op een geduldige wijze je afweer te herkennen, los te laten en te veranderen. Zodat je je gevoelens leert beleven en te uiten in je dagelijks leven. En je een positiever beeld van jezelf aanleert en ervaart dat de ander positiever reageert dan je verwachtte. Zodat je ook vrijer kunt leven en keuzes maakt die goed bij je passen.

De affectfobie therapie, ook genoemd AFT,  is een wetenschappelijk onderbouwde therapie voor mensen met vermijdende problematiek. Binnen Psychotherapiepraktijk Malden hebben we de AFT nu ook als groepsaanbod. In deze therapiegroep brengen we eerst samen in kaart hoe de vermijding bij jou werkt. Daarna gaan we aan de slag. En om het voor jou pakkend en overzichtelijk te houden werkt iedereen in de groep met een eigen zelfbedacht MOTTO: wat wil je graag leren en oefenen?

Praktisch:

De vaste groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers, en vindt plaats tijdens 20 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De locatie is een mooie ruimte binnen het hoofdgebouw van Psychotherapie Praktijk Malden. De therapeut is Dries Mellink,  psychotherapeut.

AFT groep

  • Verzekerd: Verzekerde zorg