Groep Schematherapie

Wat is schematherapie:

Voor patiënten met traumatische ervaringen in het verleden is het vaak zo dat in de kindertijd niet is voldaan aan de noodzakelijke behoeften, verzorging, bescherming, steun, jezelf kunnen uiten en veiligheid.

Bij schematherapie gaan we ervan uit dat je overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld die in jouw jeugd misschien noodzakelijk waren zoals het afsluiten van gevoelens, aanpassen aan anderen of kritisch of agressief doen naar anderen. Die overlevingsstrategieën kunnen in je huidige leven belemmerend voor je zijn.

De schematherapie richt zich hierop. Je gaat ontdekken welke vaste overtuigingen (schema’s) je hebt en hoe dit tot uiting komt in gedachten, gevoelens en gedrag (modi). Je gaat je bewust worden van wat je eigenlijk nodig hebt (behoeften) en hoe je het beste ervoor kunt zorgen om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt met verschillende technieken waarbij de beleving en het anders leren doen dan je gewend bent, centraal staat.
In deze module wordt deels op het verleden in gegaan, maar de nadruk ligt op verandering in het hier en nu. Thema’s als veiligheid, vertrouwen, grenzen, eigenwaarde, kracht en lichaamssignalen komen aan bod. Door ervaringen uit te wisselen en oefeningen te doen leer je van en dóór elkaar. Verder is het van belang het geleerde in je dagelijks leven toe te passen.

Voor wie:

Voor cliënten van 30 jaar en ouder.

Groepsgrootte:

Maximaal 9 deelnemers. De samenstelling kan gemengd zijn en uit mannen en vrouwen bestaan. Het is een open groep. Een maal per kwartaal wordt er geëvalueerd (met je regiebehandelaar en in de groep), dit is het moment dat de samenstelling van de groep kan wijzigen.

Door:

Dries Mellink Psychotherapeut en Babette de Beer, creatief therapeute.

Meer weten:

Neem contact op met onze praktijk via het contactformulier of bel 024-3580790.