Mindfulness en schematherapie

 

Mindfulness & schematherapie combineert twee belangrijke therapiestromingen in de psychologie. Schematherapie is gebaseerd op de ‘schema’s’ die je gedurende jouw leven opgebouwd hebt. Schema’s zijn lang bestaande en verankerde manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Deze vertrouwde en veelal vastgeroeste manier van ervaren beïnvloedt wat je en hoe je waarneemt: wat je denkt, wat je voelt en hoe je handelt. Deze schema’s helpen je jouw wereld te ordenen, maar vaak zijn deze schema’s niet helpend en veroorzaken zij klachten. Schematherapie kan dan helpen anders en meer constructief met je niet-helpende schema’s/overtuigingen om te gaan. Door Mindfulness-oefeningen leer je allereerst je meer bewust te worden van je automatische gedachten, gevoelens en gedragingen (schema’s en jouw reactie hierop). Daarnaast krijg je oefeningen aangeboden die je leren minder automatisch en minder onbewust te reageren, en meer afstand te nemen van de niet-helpende automatische gedachten, gevoelens en gedragingen. Hierdoor krijg je meer keuzevrijheid in je handelwijze en ben je in staat meer constructieve keuzes voor jezelf te maken. In de Mindfulness & schematherapie training komt een groep van maximaal 8 personen achtmaal bij elkaar gedurende twee uur om te oefenen in Mindfulness en meer bewust te worden van jouw eigen ‘overtuigingen’ en reactie hierop, en leer je hoe je anders om kunt gaan met deze niet-helpende gedachten, gevoelens en gedragingen. Naast deelname aan de training wordt van je verwacht dat je thuis veel oefent met de opdrachten die je meekrijgt, zodat de nieuwe vaardigheden die je leert ook bestendigen.

Mindfulness en schematherapie

  • aanmelding via het aanmeldformulier