Wat is schematherapie:

Schematherapie is het in kaart brengen van de oorzaak van de schema’s en het leren om er anders mee om te gaan, zodat negatieve schema’s minder invloed op het leven hebben en er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en een betere zelfontwikkeling.

Voor wie:

Voor jongeren vanaf 18 jaar, die dreigen vast te lopen en het gevoel hebben steeds in dezelfde valkuil te stappen door de manier waarop ze op bepaalde situaties reageren. Ze willen dit graag veranderen, maar weten niet hoe.

Hoe:

De jongere en therapeut sporen samen – door middel van het invullen van vragenlijsten – op waar de schema’s vandaan komen en hoe ze tot op de dag van vandaag in stand worden gehouden. Daarna wordt gewerkt aan het veranderen van de verkeerde schema’s. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken en verschillende oefeningen. In de therapie wordt aandacht besteed aan het heden, maar ook aan het verleden en de opvoeding. Dit is meestal ingrijpend, omdat het vaak gaat om verdrietige, pijnlijke of traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot het ontstaan van een verkeerd schema. Maar als het besef ontstaat dat iemand zelf niets kan doen aan het ontstaan van een verkeerd schema, komt er ruimte voor andere, positievere gevoelens en gedrag.

Duur van de therapie

De therapie duurt (meestal) minimaal een jaar en bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur.

Door wie:

Hilda Derksen, psychotherapeut en Nina Wagenaar Creatief therapeut

Meer weten:

Neem contact op met onze praktijk via het contactformulier of bel 024-3580790.