Schematherapie

Voel je je gekwetst als een vriend afbelt, heb je het gevoel chronisch te kort te schieten, voel je je ongewenst of in de steek gelaten? Stel je extreem hoge eisen aan jezelf, vermijd je situaties waarin je afgewezen zou kunnen worden of krimp je in elkaar bij kritiek? Als je emotionele reactie niet in verhouding staat tot de ernst van de gebeurtenis, houdt dit vaak verband met gevoeligheden uit je jeugd.

Binnen de Schematherapie gaan we op zoek naar vroeg ontstane gedragspatronen en gedachtenpatronen. Het kan zijn dat een ‘kindmodus’ wordt geactiveerd die je hebt meegenomen naar je volwassen leven als bijvoorbeeld je baas je kritiek geeft. Zonder dat je je ervan bewust was, reageer je bijvoorbeeld op een geëmotioneerde manier, omdat je baas of zijn opmerkingen je aan je vader deden denken die erg kritisch of afwijzend kon reageren.

Of je hebt er bijvoorbeeld moeite mee een relatie aan te gaan of bent juist erg bang dat je partner je zal verlaten en gaat hem of haar dan claimen. In zo’n geval kan ‘Verlating’ een schema zijn dat geactiveerd wordt. Mogelijk hangt dit samen met gebeurtenissen in je vroege jeugd zoals scheiding van je ouders, lang ziekbed en/of overlijden van een van de ouders of andere belangrijke personen in je leven.

Er kunnen in je dagelijkse leven diverse schema’s en modi actief zijn en die zijn natuurlijk voor iedereen anders, omdat ieder een eigen geschiedenis heeft. Vroeger hadden deze schema’s en modi een overlevingsfunctie, maar het kan zijn dat ze nu niet meer functioneel zijn en juist tot klachten leiden. Binnen de Schematherapie krijg je inzicht in je eigen schema’s en modi en je gaat gezonde, adequate gedachten- en gedragspatronen aanleren.

Dit kan in een individuele of in een groepstherapie.

Voor meer informatie: www.schematherapie.nl

Schematherapie