Trauma 0-3 jaar

De eerste 1000 dagen, geteld vanaf het moment van conceptie tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de rest van ons leven. Wat we meekrijgen in deze eerste periode vormt de basis om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer iemand nare of traumatische gebeurtenissen meemaakt in deze periode kan dat gevolgen hebben op meerdere gebieden. We noemen dit vroegkinderlijk trauma.

Bij Psychotherapie Praktijk Malden bieden wij nu naast vroegkinderlijk traumabehandeling bij volwassenen, ook traumabehandeling aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Onze visie is dat hoe eerder nare gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, hoe meer het negatieve effect op de ontwikkeling van het kind kan worden beperkt. Tenslotte willen we dat iedereen zich op een veilige manier kan ontplooien.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapie die in eerste instantie werd ontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Inmiddels wordt EMDR ook steeds vaker ingezet bij de behandeling van andere vormen van trauma, waaronder vroegkinderlijke trauma’s. Bij de behandeling van baby’s en jonge kinderen wordt gebruik gemaakt van de methode Storytelling. Eén van de ouders vertelt in dit geval het verhaal van de traumatische gebeurtenis die het kind heeft meegemaakt. Dit verhaal wordt van tevoren met de behandelaar voorbereid, zodat het kind het verhaal hoort op een manier die passend is bij zijn of haar leeftijd. Terwijl het kind het verhaal hoort, krijgt hij of zij EMDR aangeboden. Tijdens de EMDR wordt gebruik gemaakt van afleidende stimuli, zoals oogbewegingen, geluiden of tappen (afhankelijk van de leeftijd van het kind). Doordat het kind zich richt op de afleiding en dus minder op het verhaal van het trauma, zal de lading van de traumatische gebeurtenis afnemen.

De betrokkenheid van en samenwerking met ouders is erg belangrijk. Tijdens de intakeperiode zal er een gesprek met alleen de ouders plaatsvinden om hen voor te bereiden op de sessie(s) die volgen voor het kind. Ook zullen de ouders (of één van hen) van tevoren zelf een EMDR-behandeling ondergaan over het betreffende trauma van het kind, zodat we zeker weten dat de ouders geen spanning zullen voelen bij het vertellen van het verhaal. Dit is van belang om het kind zich zo veilig mogelijk te laten voelen tijdens de behandeling en het trauma goed te verwerken.

Trauma 0-3 jaar

  • Verzekerd: Onverzekerde zorg
  • Wachttijd: geen
  • Aanmelden